چشم انداز

 
گروه صنایع نانو تک آینده در راستای سیاست‌های ابلاغی ستاد، با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین مدیریت و به‌گزینی از الگوهای مورد استفاده در برترین‏‎‌های صنعت سرمایه‌گذاری جسورانه، در افق چشم‌انداز ده ساله خود گروهی است:

 

قدرت آفرین، پیشرو، کارآمد در سرمایه گذاری جسورانه حوزه نانو فناوری