معرفی هلدینگ

 معرفی هلدینگ

هلدینگ صنایع نانوتک آینده در سال 1398 به منظور ایجاد بسترهای لازم، رفع موانع تولید و تجاری سازی محصولات در حوزه فناوری نانو تشکیل گردیده است. صنتا از همان ابتدای فعالیت، از روش‌های گوناگونی همچون همکاری با ستاد نانوی ریاست جمهوری، شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌ها و رویدادها و یا از طریق افراد در نهادهای گوناگون سعی نموده است تا کارآفرینان برتر در حوزه فناوری نانو را شناسایی نموده و با مشارکت آن‌ها زمینه‌ای را جهت توسعه این فناوری فراهم سازد. به طور کلی هدف از فعالیت هلدینگ موارد ذیل است:
• افزایش تولید و صادرات محصولات دانش بنیان
• توسعه صنایع با دانش و فناوری بالا
• بهبود کارایی و ارتقای بهرهوری تولید با استفاده از فناوری نانو
• بهبود کیفیت زندگی مردم و محرومیتزدایی
• کمک به رفع چالشهای روستایی، شهری و کشوری با کمک فناوری نانو

حوزه‌های اصلی فعالیت

 

انرژی
یکی از بخش‌های دارای مزیت صادراتی در کشور، بخش نفت، گاز و پتروشیمی است. فناوری نانو می‌تواند با بهبود محصولات موجود در این زمینه، موجبات ارتقای صادارت محصولات با فناوری پایین به محصولات با فناوری بالاتر و در نتیجه افزایش یکبارۀ ارزآوری این بخش بزرگ از اقتصاد ایران را فراهم آورد. همچنین فرآوری سطح بالاتر نفت و گاز و تبدیل آن به مواد با ارزش افزودۀ بالاتر با استفاده از فناوری نانو قابل تحقق است و به همین دلیل، این بخش در اولویت‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.

 

سلامت و دارو
بهداشت، سلامت و دارو تأثیر جدی بر بهبود کیفیت زندگی مردم و لمس آثار و برکات توسعۀ فناوری نانو در کشور خواهد داشت. این مسئله یکی از اهداف کلان تشکیل این هلدینگ است که قرارگیری این بخش در اولویت‌های سرمایه‌گذاری را ضروری می‌نماید.

 

محیط زیست
یکی از چالش‌های کشور، تأمین آب شرب، بهبود کیفیت آب شرب و بازیافت آب است که فناوری نانو در این عرصه گام‌های جدی برداشته است. این مسئله به سبب رفع چالش کشور در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.

 

 رنگ و نانوپوشش‌ها
یکی از اثرات کاربردی فناوری نانو در زمینۀ پوشش‌ها است. فناوری نانو با ریزتر کردن مواد و ترکیب آنها در ابعادی ریزتر، می‌تواند پوشش‌های بسیار قدرتمندتری را ایجاد نماید. نانوپوشش‌ها به سبب افزایش کارایی و بهره‌وری پوشش‌های موجود، افزایش ارزش افزوده کالاها، افزایش صادرات محصولات موجود با ارزآوری بالاتر و در نتیجه کاهش وابستگی به صادرات نفت، صادرات محصولات دانش‌بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی، در صدر اولویت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ قرار دارد.
 
فتوسل‌ها
اصلاح الگوی مصرف یکی از شعارهای اقتصاد مقاومتی است. فناوری نانو میتواند با کاهش مصرف بنزین، نفت، گاز و سایر سوخت‌های فسیلی در کشور و تغییر تدریجی الگوی تأمین آن از دولتی به خصوصی، ضمن اصلاح الگوی مصرف موجب کاهش آلودگی و بسیاری از چالش‌های دیگر کشور شود. نانوفتوسل‌ها با ایجاد صرفۀ اقتصادی بالا، تحقق این امر را ممکن کرده‌اند.