صنایع نانو تک آینده / درباره ما / ماموریت و چشم انداز

ماموریت

صنایع نانو تک آینده، در راستای بالندگی، توسعه و تجاری سازی فناوری نانو، با بهره‌‏گیری از الگوهای نوین سرمایه گذاری جسورانه و نقش آفرینی موثر در بازارهای داخلی و خارجی، ماموریت‏‌های خود را به شرح ذیل تعریف نموده است:
  • ارزش آفرینی نوآورانه از طریق حمایت و مشارکت در فعالیت ها و سرمایه گذاری های جسورانه حوزه نانو
  • قدرت‌آفرینی و رفع گلوگاه‌های فناورانه تولید در حوزه نانو 
  • تکمیل زنجیره نهادهای توسعه کسب و کارهای نانو و ایجاد سازمان‏های پشتیبان 
  • تیم‌سازی نخبگان و گروه‌های فناور حوزه نانو

چشم انداز

 
گروه صنایع نانو تک آینده در راستای سیاست‌های ابلاغی ستاد، با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین مدیریت و به‌گزینی از الگوهای مورد استفاده در برترین‏‎‌های صنعت سرمایه‌گذاری جسورانه، در افق چشم‌انداز ده ساله خود گروهی است:

قدرت آفرین، پیشرو، کارآمد در سرمایه گذاری جسورانه حوزه نانو فناوری