صنایع نانو تک آینده / درباره ما / ماموریت و چشم انداز

ماموریت

گروه صنایع نانو تک آینده، در راستای تحقق چشم‌انداز خود با استعانت از پروردگار متعال به منظور انجام سرمایه‌گذاری خطرپذیر با هدف توسعه و تجاری‌سازی فناوری نانو، حضور در بازارهای داخلی و خارجی و کسب نامی معتبر، ماموریت خود را به شرح ذیل تعریف نموده است:

 

• قدرت‌آفرینی و رفع گلوگاه‌های فناورانه تولید در حوزه نانو 
 
• تیم‌سازی گروه‌های فناور و نخبگان و ایجاد نهادهای پشتیبان

 

 

چشم انداز

گروه صنایع نانو تک آینده در راستای سیاست‌های ابلاغی ستاد، با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین مدیریت و به‌گزینی از الگوهای مورد استفاده در برترین‏‌های صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در افق چشم‌انداز ده ساله خود گروهی است:
 
 
پیشرو، نوآور و کارامد در سرمایه‌گذاری‏‌های خطرپذیر در حوزه فناوری نانو