پیام مدیرعامل

 

آقای دکتر سید مجید معنوی   
تحقق رویای کارآفرینی شما همراه با
((صنتا)) 
اکنون که خداوند متعال توفیق خدمتگزاری درشرکت صنایع نانو تک آینده را نصیبمان گردانیده است به درگاهش شاکریم و امیدواریم با همراهی شرکا و همکاران صدیق و توانای این شرکت، نقش موثری در پیشرفت کشور عزیزمان از طریق سرمایه گذاری در صنایع با فناوری نانو ایفا نماییم.
برای تحقق اهداف فوق مهم ترین برنامه‌های شرکت عبارتند از:
بهره گیری از روش های مدیریت راهبردی؛ تقویت نگرش نظام‌مند علمی و جامع، بهره‌گیری از سیستم‌ها و مدل های سرمایه گذاری اثربخش و نوین، بهبود نظارت بر انجام مناسب و به موقع فعالیت‌ها با بهره گیری از روش‌های مدیریت و کنترل پروژه، دقت در تهیه شفاف صورت‌های مالی، انتخاب همکاران بر مبنای شایسته سالاری، ایجاد محیط پویا، آرام و در حال رشد برای همکاران و ارتقاء مستمر مهارت‌ها و توانمندی‌های ایشان و تعهد به رعایت قوانین و ضوابط شرکت. 
مدیریت شرکت صنتا، برای تحقق اهداف شرکت ضمن بهره گیری از طیف وسیعی از ابزارها و امکانات موجود و در دسترس، نسبت به توسعه مستمر شبکه ظرفیت‌های مورد نیاز خود اقدام خواهد نمود. انجام این مأموریت در گرو همکاری تیمی و احساس مسئولیت توسط کلیه ذی نفعان و مرتبطین با مجموعه می‌باشد.
 بی تردید برای تحقق اهداف متعالی پیش روی شرکت، نیازمند داشتن نگرشی جامع، هم‌افزا و تفصیلی به تمامی عوامل تاثیرگذار و همچنین داشتن نگاهی آینده نگر و برنامه محور می‌باشیم.
امید آنکه اطلاعات گزینش شده موجود در این سایت؛ در آشنایی هر چه بهتر مخاطبین گرامی با شرکت صنتا و تسهیل و تسریع فرآیند تصمیم گیری برای همکاری مشترک مفید واقع شود.
از این فرصت استفاده نموده و از فناوران و شرکای ارزشمندمان کمال قدردانی و تشکر را دارم که با اعتماد خود، ما را نسبت به سرمایه گذاری در طرح‌های ارزشمند و ارائه بهترین محصولات و خدمات ترغیب نموده‌ است.

سید مجید معنوی