صنایع نانو تک آینده / مدل های مشارکت

مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری هلدینگ

 

هلدینگ صنایع نانو تک آینده(صنتا) در طرح‌هایی که در مرحله رشد و بلوغ و یا نوپا دارای ریسک پایین می‌باشند پس از ارزیابی و تایید، از طریق مدل‌های ذیل مشارکت می‌نماید.

1- خرید سهام و یا تاسیس شرکت مشترک (جذب سرمایه)

هلدینگ در طرح‌هایی که مراحل اولیه تولید را گذرانده‌اند و دارای تاییدیه‌های فنی لازم و توجیه اقتصادی در قالب یک هویت حقوقی ‌باشند، نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام اقدام می‌نماید. همچنین زمانی که فناور یا شرکت متقاضی دارای محصولات یا خدمات مختلف باشد و هلدینگ قصد سرمایه‌گذاری بر روی یک یا بخشی از محصولات و یا خدمات مزبور را داشته باشد، اقدام به تاسیس شرکت مشترک خواهد نمود. 

2- سرمایه‌گذاری‌ پروژه‌ای 

نوعی از سرمایه‌گذاری جسورانه می‌باشد که بر پایه آن هلدینگ اقداماتی از جمله سرمایه‌گذاری در تولید، برندینگ، توزیع، فروش محصولات و خدمات و توسعه بازارهای صادراتی را با همکاری فناوران انجام داده و در برابر آن بر حسب توافق، طرفین از کسب سود و فروش منتفع می‌گردند. 

3- سرمایه‌گذاری از طریق اعطای تسهیلات

هلدینگ با همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری و از طریق اعطای تسهیلات، نسبت به تامین نقدینگی و یا سرمایه در گردش کسب و کارهای متقاضی اقدام می‌نماید.

4- سرمایه‌گذاری‌ جسورانه مشترک 

در این مدل هلدینگ با یک یا چند نهاد فعال در حوزه توسعه کسب و کار و به منظور تامین نیازهای مالی طرح ­های پیشنهادی، همکاری می‌نماید. هدف آن نیز توسعه فناوری نانو، ایجاد تعامل موثر و هم افزا با سایر نهادها و فعالین حوزه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از تخصص و ظرفیت ‏های سایر نهادها و سرمایه‏‌گذاران برای دستیابی به اصل سرمایه‌‏گذاری هوشمند می­باشد. 

5- سرمایه‌گذاری‌ بر مالکیت دانش فنی

در این روش هلدینگ پس از ارزیابی و ارزشگذاری دانش فنی، با هدف کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بهره‌گیری سریع از دانش، کاهش ریسک و مخاطرات فنی طرح‌ها اقدام به خرید دانش فنی می‌نماید.