صنایع نانو تک آینده / درخواست مشارکت

درخواست مشارکت و سرمایه گذاری

هلدینگ سرمایه گذاری صنتا از طریق مدل‌های مشارکت و سرمایه گذاری متنوع، نسبت به حمایت از طرح‌های نوآور اقدام می‌نماید.
صاحبان ایده و کسب و کارهای حوزه نانوفناوری می‌توانند طرحهای خود را از طریق تکمیل فرم زیر به صنتا ارسال نمایند. پس از ارزیابی طرح‌ها و بررسی‌های کارشناسی، نتایج مربوطه به فناوران محترم اعلام خواهد گردید.

*** خواهشمند است در پر کردن اطلاعات دقت فرمایید.

مشخصات
*
*
*
*
*
نمونه: www.santa-co.ir
اطلاعات طرح
*
انرژی، آب و محیط زیست، سلامت، رنگ ونانو پوشش‎‌‎ها *

*


*

حداکثر کاراکتر 250 *
رزومه فناور
حداکثر حجم بارگذاری 5 مگابایت 
فایل های قابل قبول جهت بارگذاری: PDF,RAR,ZIP
*
بارگذاری مدارک
حداکثر حجم بارگذاری 5 مگابایت 
فایل های قابل قبول جهت بارگذاری: PDF,RAR,ZIP
لینک راهنمای طرح توجیهی
آگهی تاسیس، تغییرات، اظهار نامه ثبتی، اساسنامه و...
مجوز تاسیس، بهره برداری، گواهینامه های کیفیت، ثبت اختراع و...
صورت های مالی، قراردادها، فاکتورها و...
گواهی حسن انجام کار، تاییدیه آزمایشگاه و یا مراجع نسبت به عملکرد محصولات و خدمات و ...
نحوه مشارکت

*
درخصوص راهنمایی به صفحه مدل های مشارکت مراجعه نمایید.
نحوه ی آشنایی