هلدینگ صنایع نانو تک آینده
  • خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان یکم، پلاک21، طبقه 2
  • شماره تماس: 58156000
  • نمابر(تلفکس): 58156001 - 58156002
  • ایمیل :  info@santa-co.ir