صنایع نانو تک آینده / سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری‌های هلدینگ صنایع نانو تک آینده(صنتا)

هلدینگ صنایع نانوتک آینده(صنتا) در راستای دستیابی به اهداف خود و حمایت از فناوری‌های نانو و های‌تک، از زمان تاسیس اقدام به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف نموده است.سرمایه‌گذاری هلدینگ عموما به صورت مشارکت در تولید صنعتی محصولات می‌باشد.
طرح‌های معرفی شده، توسط کارشناسان و کارگزاران خبره از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی و پایش قرار گرفته و براساس سابقه مطالعات، فعالیت و تولید محصولات و خدمات، به سه دسته طرح‌های مرحله آغازین، نوپا و مرحله رشد و بلوغ تقسیم بندی می‌گردد که در صورت تائید نهایی، پروژه‌های آغازین و نوپا به واحد شتابدهی ارجاع می‌شود و طرح‌های در مرحله رشد و بلوغ و تجاری سازی در واحد سرمایه گذاری، تامین مالی می شود.

Loading